dimecres, 8 d’octubre del 2014

pd 206

INFORME (revista de CCOO) ....
PER QUÈ ELLS NO PODEN PARLAR EN CATALÀ?
C. Bertran / C. Hernández

... moltes de les persones immigrades estan interessades a acostar-se al català i s'esforcen a aprendre'l, la veritat és que molt sovint no els ho posem gaire fàcil...
...
... i els parlem en castellà... i així els oferim unes idees preconcebudes que ens van a la contra a tots, a nosaltres i a ells: infravalorem la nostra pròpia llengua i, a més, no els donem l'oportunitat d'aprendre-la...
Estem tips de dir que les administracions han de garantir l'accés al coneixement de les llengües del país d'acollida a les persones nouvingudes. Però tampoc no podem oblidar que aquestes persones per aprendre el català han de parlar-hi amb algú, i aquest algú necessàriament ha de ser una persona, no una administració. Per tant, si no ho fem nosaltres, qui ho farà?