dijous, 20 d’octubre del 2016

pd 843

ARA dissabte 15 d'octubre del 2016
LA LLEI DE FERRO DE L'OLIGARQUIA (1)
Marina Subirats
Amb aquest nom va designar Robert Michels un conjunt de fenòmens contraris a la democràcia. "Los partidos políticos", el llibre en què en parla, es va publicar fa un segle, però les seves tesis segueixen sent totalment vigents...
El seu raonament és el següent: l'evolució interna dels partits polítics, fins i tot dels que han nascut com a partits revolucionaris, els porta a ser dominats per un grup dirigent reduït i un aparell intern que s'especialitzen i es professionalitzen agafant un caràcter funcionarial. Aquest grup es va allunyant, físicament, socialment i mentalment, de les seves bases i dels objectius d'aquestes, tendeix a perpetuar-se en la direcció i es va convertint en conservador, perquè els seus interessos particulars i l'ambient en que es mou el porta a mantenir la situació establerta, no a canviar-la. Aquesta evolució condueix els dirigents del partit a defensar els interessos dels poderosos, atès que formen part dels seus cercles. De manera que el paper del poble, que és qui ha de governar en una democràcia, queda reduït a elegir-los cada uns quants anys, sense poder fer avançar realment els seus interessos. I quan hi ha líders carismàtics encara s'accentua més aquesta llei de ferro, perquè el líder esdevé indiscutible. Aquest procés comporta que al final el poder sempre està en mans d'una oligarquia, com en les dictadures, encara que la forma d'aquest poder sigui la d'una democràcia...