dilluns, 26 d’abril del 2021

pd 2147 "La ciutadania està cada vegada més indefensa"

(arafa...)
"Mònica Mir és una novel·la que planteja molt a fons la qüestió de les revolucions -diu el seu autor, Miquel de Palol-. ¿Té algun sentit pensar en revolucions ara? Des d'un punt de vista pràctic, sí, perquè la proporció entre rics i pobres és cada vegada més desigual. El problema és que, a diferència dels moments en què es van donar revolucions arquetípiques com la russa o la francesa, ara no sabem exactament a qui hem de tallar el cap. El poder és molt difús. Els polítics i els caps d'estat són els masovers dels grans empresaris, els amos del petroli, el sector financer...” “En el moment en què es combat contra una organització indefectiblement en surt una altra, que paradoxalment també acaba sent jeràrquica -afegeix-. Cap organització funciona al marge dels tics militars o monàstics...”... “Vivim en societats en què els estats són eines corruptes, que han oblidat el sentit primigeni de posar-se al servei de la ciutadania i són instruments de captació de riquesa, dels recursos i els beneficis. La ciutadania està cada vegada més indefensa”.
Jordi Nopca 23.5.2020