dissabte, 21 de juliol del 2018

pd 1311

(de la sèrie: arafaunany)
"El temps que dediquem a triomfar aïllats -a intentar ser més rics i famosos competint amb els altres-és un temps que restem de triomfar socialment...
Ens hem proposat canviar d’horaris per tenir més temps... Cal esperar que les reunions de pares o les assemblees de barri estiguin plenes; que revifi l’associacionisme, que es reobrin els ateneus i reneixi el somni republicà."
Albert Pla Nualart