dimecres, 1 d’octubre del 2014

pd 200

EL PAÍS, diumenge 3 d'octubre de 1999
LA ONU ADVIERTE: EL DETERIORO DE LA TIERRA ES "INSOSTENIBLE"
G. C. Madrid

L'informe GEO-2000 fa un retrat complert de la situació del planeta i alerta sobre l'ús de fertilitzants... i arriba a la conclusió que " el curs present de les coses és insostenible i ja no és una opció posposar per més temps els remeis "...
Es tracta que el consum és excessiu, incontrolats i insostenible... 
Un problema emergent: l'impacte en l'ecosistema de l'ús del nitrogen  degut a l'indiscriminat ús de fertilitzants que pot alterar el creixement i la composició de moltes espècies. L'home, en el seu afany per millorar els rendiments de la terra, està acabant amb ella...
Entre 1970 i 1995, la Terra ha perdut el 30% de la seva riquesa natural...