dilluns, 18 de desembre del 2017

pd 1146

" El gran mèrit polític d'Aznar i la FAES, sobre el qual descansa el regnat de Rajoy, és haver transformat el franquisme sociològic existent en franquisme polític. I és un franquisme sociològic i polític que, sobretot en certs territoris de l'Estat, és transversal en l'anomenada esquerra i en la dreta, unides les dues en un arc que té com a clau la monarquia."
Suso de Toro