divendres, 9 de maig del 2014

pd 83

EL PUNT / Dilluns, 14 d'abril de 1997

LES COMUNIONS: UN "MAL ROTLLO"
Marc Aguilar

...Les comunions semblen cada vegada més un concurs de bellesa. Hi ha el mateix esperit de competició. L'única diferència és que, en comptes de noies en biquini, hi desfilen petits monstres vestits de Vito Corleone i d'emperadriu Sissí. Haver de dir missa en aquestes condicions ha de ser molt empipat.

...(i un titular com a exemple)
EL PUNT / 7 de maig de 1987
ELS RESTAURANTS DE BANYOLES ES QUEIXEN AL BISBE PERQUÈ PERDEN ELS ÀPATS DE COMUNIÓ.
Carme Coll