diumenge, 20 de febrer del 2022

pd 2384 La causa de Vox

(arafa<d'1any)
Sento dir a alguns (bons) analistes que Catalunya és la causa de la creació i la pujada de Vox. Si la frase és textualment aquesta, hi estic d'acord. No diuen que la causa siguin els independentistes o la Generalitat o els catalanistes. Diuen que la causa és Catalunya. I em sembla cert: a Vox el que li molesta és la simple existència de Catalunya com una realitat més enllà d’un topònim indiferenciat. No és que vagi contra l’independentisme o el catalanisme. Va en contra de la catalanitat. I, òbviament, allò que no hauria ni d’existir no pot ser un subjecte polític, administratiu o cultural. No volen Catalunya ni autònoma ni independent ni amb identitat pròpia. Res. Em sembla errada la idea que Vox és una reacció extremista que neix com una resposta simètrica a altres extremismes de signe contrari. Vox està en contra de realitats centrals que molesten a la seva concepció totalitària de les coses. I Catalunya és una d’aquestes realitats. Essencial, però no pas l’única. Hi ha un munt més de realitats de tota mena que li sobren. Algú em dirà: ¿i com és que si totes aquestes coses ja existien des de fa temps, Vox no apareix i creix fins ara? Potser perquè de fet Vox ja hi era, hi ha sigut sempre. Simplement, encara no duia aquest nom.
Vicenç Villatoro Lamolla, 1.5.2021