dimarts, 9 de febrer del 2016

pd 647

AVUI, .. de novembre de 1992
ROMA I CATALUNYA
Lluís Marí i Sala

L'arribada dels primers efectius de l'exèrcit romà a Empúries l'any 218 aC, en els inicis de la segona guerra púnica, va obrir una etapa de profunds canvis en les pobles ibèrics establerts en el territori de d'actual Catalunya...
...
La romanització se'ns presenta com el factor integrador de les diverses identitats que poblaven la Mediterrània sota un nou ens polític. El Mare Nostrum deixarà, a partir d'ara, d'ésser teatre de lluites, per esdevenir una important via de comerç i de relació entre les diferents províncies romanes.
...
La veritable herència de Roma ha estat la llengua i el dret. Roma va unificar, sota el seu control, els diferents pobles que s'aboquen al Mediterrani. Els va oferir una llengua comuna, que després ha cristal·lizat en nombroses llengües particulars i, el que és més important, els va dotar dels fonaments del dret... La llengua i el dret són, sens dubte, la part més important del llegat de Roma a Catalunya  al món.