dimarts, 17 de juny del 2014

pd 121

EL PUNT, 29 d'abril de 1994
PRIMER DE MAIG
Carles Navales

...
Quan l'any 1890 se celebrava a Europa el primer Primer de Maig vivíem una situació social diferent, però similar. Eren els anys de la crisi de l'agricultura i de l'aparició de la industrialització. L'excedent de mà d'obra de l'agricultura es va anar instal·lant gradualment en el món industrial. Va ser una transició traumàtica, ja que les migracions del camp a la ciutat van provocar el naixement d'una classe social desarrelada al lloc d'acollida i amb unes condicions de treball inferiors a les dels treballadors autòctons: el lumpen-proletariat, subclasse social caracteritzada pel desarrelament, l'individualisme i la primacia de la lluita per objectius a curt termini, desconnectada, per tant, de les organitzacions sindicals d'aleshores...
....
...Ara el cost és ... la destrucció dels llocs de treball, i l'atur el paguem entre tots, especialment els familiars dels aturats.
...
...es produeix un tall social i de valors amb la comunitat on vius.