dissabte, 21 de febrer del 2015

pd 326

TRIUNFO núm. 686, 20 de març de 1976
"BIENESTAR Y RENTA PER  CAPITA"  (i 2) pag. 39
Alfonso G. Barbancho

... Precisament, un altre cas concret, la necessitat d'una feina, d'un sou, d'uns ingressos per viure ha mobilitzat a milers de compatriotes que han hagut de deixar el lloc que els va veure néixer per emigrar a altres àrees llunyanes del país sense cap subvenció; són i han estat les classes més modestes, les que tenen menys, qui, jugant-s'ho tot a una carta, han originat el fenomen humà més important del nostre temps...
... el cens de 1920 hi ha 311.400 persones nascudes al sud (Andalucia, Extremadura, La Mancha, i Múrcia) que residien en altres regions, 155.900 a la regió central (Madrid?), 76.100 a Catalunya i 34.500 a la regió valenciana...
... el cens de 1930 són 517.000 les persones del sud que resideixen en altres àrees, essent les tres regions abans dites on arriben més immigrants...
... en el cens de 1970, la pèrdua de recursos humans del sud s'eleva als 3.134.600 emigrants (el 10% de la població espanyola), que han anat, en primer lloc, a Catalunya (1.217.600), després a la regió central (989.500), a València (510.800) i al País Basc i Navarra (175.800)...