dissabte, 2 de juliol del 2016

pd 777

BLANCO Y NEGRO  3 d'agost de 1968
COUVE DE MURVILLE: DESDE EL PODER, LA NUEVA REVOLUCION
Raymond Tournoux

...
"Els successos del maig denoten una crisi de la joventut inadaptada al món actual i al món que se'ls proposa. 

Malraux parla d'una  *crisi de civilització*. 

Naturalment, els esdeveniments de maig han conduit a molts altres aspectes, especialment a la crisi social. Però fonamentalment crec que la crisi de la joventut ha estat la causa essencial. S'ha manifestat no només a les Universitats, sinó també en totes les llars dels joves. "
...