dilluns, 27 d’abril del 2015

pd 387

EL PAÍS, dimecres 3 de juny de 1998
LA EDUCACIÓN, EN LA ENCRUCIJADA (i 2)
Fabricio Caivano

(continuació...)

L'educació està en una cruïlla: ha de conservar el que és essencial i despendre's del que és accessori. La lògica econòmica que regeix la globalització condueix a noves formes d'exclusió social a través d'una distribució desigual de les oportunitats educatives. La lògica de l'educació haurà de controlar els efectes dels canvis, però sense renunciar als principis de l'escola democràtica...
... En resum, un sistema educatiu modern, sostingut en un us creatiu i raonable de les noves tecnologies, no discriminador i capaç de vitalitzar la rica tradició de l'escola pública, democràtica i laica... 
... "tecnologies" amb les que l'home s'ha anat fent més humà, i a vegades també més savi...