dijous, 18 de desembre del 2014

pd 265

EL PUNT / Dimarts, 14 de maig de 1996
<< NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS>>
Raimon Bonal

Tots els nens i nenes tenen dret a una educació segons les seves possibilitats, cal articular un sistema educatiu personalitzat, gens competitiu i adequat a les necessitats de cadascú...
Hem passat de la consideració de les discapacitats a la definició extraordinàriament fecunda de "necessitats educatives especials". Un canvi qualitatiu d'una exigència i d'un compromís extraordinari...
(Alguns pensen) que mancaran recursos per a una empresa d'aquesta magnitud. La sospita que això pugui ser cert no pot de cap manera impedir que trenquem amb les concepcions antigues i ens lliurem generosament a aquesta idea. Segurament serà un problema de temps; però, no és veritat que val la pena  lluitar per una idea que, encara que modifiqui molts dels nostres hàbits ancestrals, pot convertir-se en un extraordinari benefici social, sobretot per als alumnes amb unes necessitats educatives més especials?