dijous, 30 d’abril del 2015

pd 390

EL PERIÓDICO Dimecres, 10 de juny de 1998
"TENIM PATRIOTES, PERÒ NO CIUTADANS" Fabrizio Caivano
Arturo San Agustín (entrevista)

"... Estem arribant a la fi del sistema escolar, diguem-ne formal, que va néixer amb el naixement de la burgesia, de la nació o de la pàtria, com a instrument d'igualtat social. Tot això s'està esgotant...
... l'escola s'ha convertit en una comodíssima delegació de la família i els poders polítics. A l'escola se li exigeix tot, des de la creació d'una identitat nacional fins a ensenyar educació sexual o viària.
... L'escola educa i informa, però no ho pot fer tot... Els professors saben que no es pot fer tot el que figura als programes.
... L'escola es va allargant cada vegada més, perquè les possibilitats reals de trobar feina amb les titulacions i les homologacions d'estudis que dóna són menors. Un universitari troba la feina que abans aconseguia algú que només havia estudiat el batxillerat...
... L'escola pública continua sent l'ideal que hem de mantenir tots, però no ens preocupem per canviar-ne ell contingut... 
L'escola pública quedarà reduïda al recurs final per a les persones sense recursos, que a més a més, precisament per això,es convertirà en una màquina d'exclusió. I ja tenim l'escola dels tres terços: un terç per manar i coordinar; un terç per a l'enorme classe mitjana, i un terç que, abans de començar a viure, ja se sent exclòs per l'estigma del fracàs escolar."