dijous, 21 de gener del 2016

pd 632

EL MÓN / 309    24/3/1988
LES CINC GENERACIONS QUE CONVIUEN A CATALUNYA
Joan Tudela

En la identitat de cadascú hi conflueixen factors individuals: el cos i la memòria personal, i d'altres que tenen caràcter més o menys social. Hi ha el sexe. Hi ha la nacionalitat. Hi ha la ideologia, entesa en sentit ampli. Hi ha l'ofici o professió. Hi ha la classe social... Hi ha, també, la generació.
...
... el factor territorial també determina les generacions de manera notable. I, encara, una altra cosa: les generacions s'afirmen en contraposició amb les altres generacions, i en concret a la d'abans i ala de després. Una de les coses essencials en què es basa la identitat d'una generació és el fet de negar els valors més característics de la generació anterior i de la posterior.
...
Si examinem les cinc generacions que actualment conviuen a Catalunya i les comparem entre elles, ens adonarem que la primera, la tercera i la cinquena comparteixen valors essencials, i la segona i la quarta també en tenen en comú entre elles. Aquest mateix fenomen el podríem observar als Estats Units, a la Xina i a tot arreu. No és per tant una cosa curiosa... Això té una explicació clara, i és la idea del pèndol.
...