dilluns, 5 de juliol del 2021

pd 2215 El monopoli del dolor

 (arafa...)

... creuen que hi ha un dolor que no va existir i que si va existir no té dret a ser recordat. Que només hi ha un dolor legítim, el seu. Humanament, tots hauríem de ser capaços de reconèixer el dolor dels altres. Tots i en tots els conflictes. És, al meu parer, una exigència humana, no ben bé ideològica. Reconèixer el dolor dels altres no implica renunciar a les pròpies conviccions. No implica cap equidistància. En tots els conflictes es pot defensar que uns comencen i uns altres reaccionen, que uns tenen més responsabilitat o més culpa, més raó o més raons, i a partir d'aquí sentir-s'hi identificat. Però tot això es pot fer sense negar l'existència del dolor dels altres i sense exigir la seva ocultació. Sense pretendre el monopoli del dolor.
Vicenç Villatoro 5.9.2020