divendres, 15 de juliol del 2016

pd 786

EL MÓN / 244 - 26 / XII / 86
CALENDARIS I FESTES
Toni Puig

La cultura urbana ha transformat el calendari i la festa...
... La cultura urbana tendeix a silenciar la festa tradicional i a convertir-la en espectacle, en festa pràctica i particular, viscuda a partir de petits grups o individualment a través de les propostes de qualsevol guia de l'oci. O en vacances. Calendari i festa sofreixen, en la modernitat de la cultura urbana, un procés de privatització.
...
La festa, en aquest marc, perd la possibilitat de viure's com un temps concentrat, intens i pròxim a l'antic temps màgic i religiós, retrobat, ocasionalment, en la complaença d'un bon llibre o la possibilitat d'un gran espectacle. Usualment, i a ciutat, la festa pública és un festival. No és la festa esperada i preparada. És espectacle passiu i no funciona.
Així estem. I cal que trobem, en la mateixa cultura urbana, un calendari propi i unes festes nostres si no volem viure un temps precari i angoixat. Perquè calendari i festa no són una invenció efímera. Són unes eines de cultura per situar-nos en el temps i fer-lo, urbanament, nostre.