divendres, 27 de febrer del 2015

pd 332

AVUI, dimecres 3 d'octubre de 1990
LLEGIR ÉS ENTENDRE
Josep M. Espinàs


...
L'augment del que se'n diu analfabetisme funcional, o analfabetisme pràctic, que té unes conseqüències molt més greus que no sembla... La diferent capacitat de lectura és la frontera que separa els ciutadans que tenen un camí per progressar i els que es troben sotmesos a un límit. Diferència de capacitat de lectura vol dir diferència de capacitat de comprensió...
... Una altra deficiència que va lligada, sovint, a la dificultat de lectura és la dificultat d'escoltar... manca d'una actitud d'escolta...
...
Hi ha d'haver algun sistema perquè el nen, i l'adult, no es limiti a veure signes, i fins i tot a relacionar-los - la lectura - sinó que pugui rebre amb comoditat les idees del text; si no és així, la lectura es converteix en un procés angoixant, perquè el simple lector funcional - no comprensiu - s'adona de la inutilitat de l'esforç, i és lògic que en un encadenament viciós de voluntat i frustració es tanqui cada vegada més a la lectura.
...
... No ens deixem enganyar per la difusió de les eines visuals en el món del treball. Per dominar-les a fons, s'han de llegir i d'assimilar els manuals d'instruccions.