dimarts, 12 d’agost del 2014

pd 164

TRIUNFO nº 793, 8/4/1978
LOS PARADOS (2)
Ignacio Fernandez de Castro

...El capitalisme està organitzat sobre un sistema de reproducció social basat en la família "precapitalista", família patriarcal i autoritària, i el valor de la força de treball assalariada, el cost de la seva reproducció, també té una base familiar indubtable. En el sou d'un treballador en actiu està inclòs no només el seu manteniment, sinó també el dels "inactius" que depenen d'ell (dona i fills i, en molts casos, pares i avis ancians)...
... la solució a l'atur no es pot trobar en el marc d'un capitalisme de mercat.
...
El fet que a l'interior de la classe obrera existeixi de forma permanent un grup d'"actius" - a l'atur o ocupats, aquesta és una altra qüestió - i que en el "valor" monetari de la seva força de treball es trobi inclòs el manteniment econòmic dels "inactius" que depenen d'ells, col·loca a aquests "inactius" en una forçada relació de dependència del grup "actiu" i a aquests en una relativa situació de privilegi. Es tracta del fraccionament de classe més important que produeix el sistema capitalista, fraccionament que impedeix, o al menys dificulta, la seva unitat.
...
(...aquesta situació) fa que sense remei la presa de consciència de la seva
 situació d'explotació (bàsicament dones i joves) es produeixi "fora de la classe" i fins i tot "contra" aquesta i les seves organitzacions, agreujant-se d'aquesta manera la ruptura de la unitat que provoca el sistema.