dijous, 9 de febrer del 2017

pd 934

​DIARI DE GIRONA - 2004
EL DRET DE COMPARTIR 
Marc Vidal i Pou​

...
Considero que el fet d'educar només té sentit plenament quan actua com a motor de cohesió social i de desenvolupament comunitari. I tinc la sensació que l'acceptació frenètica de les demandes d'aprenentatges d'una societat occidental cada vegada més histèrica, ens estan allunyant a marxes forçades d'aquest sentit educatiu.
Ens hauríem de plantejar que als nostres fills i les nostres filles, als nostres alumnes, no els servirà de gaire per construir el món que els espera saber molt i saber més que els altres, si no els ensenyem a ser persones que tenen com a clau d'interpretació dels seus actes la vida que els envolta, si no són capaços "d'interpretar el context per desenvolupar el text" que hauran après.
...
Si l'educació ha de tenir sentit com a motor de desenvolupament comunitari, la immigració n'ha de formar part en igualtat de condicions.Tant com els exclosos. Igual que els rics. Aquest és el repte.
...
Hem d'oferir a tots els nens i les nenes sense exclusió, les mateixes possibilitats d'accés al coneixement, - també les possibilitats materials -, que les que cada un de nosaltres donaria al seu fill o la seva filla. Si això no es dóna a l'entorn familiar, s'haurà de donar a l'entorn comunitari.
...
Hem de creure en la feina que hom fa; els polítics, creure en la tasca social que se'ls ha encomanat; els educadors, en les possibilitats dels seus alumnes; els ciutadans i les ciutadanes, en el dret a compartir del seu veí que és diferent.