dijous, 12 de febrer del 2015

pd 317

EL PUNT ? ---- 1986 ?
INTEGRACIÓ ESCOLAR
Pep Collell

El Consell de Ministres va aprovar dimecres la integració dels nens amb deficiències físiques i psíquiques a l'escola normal. La idea em sembla bona i sobretot justa, ja que moltes vegades alumnes totalment salvables acaben perdent el que tenen per culpa d'un ensenyament que no és l'adequat per a ells...
...
...Seria bo que els pedagogs comencessin ja a treballar per tenir clara la forma d'integració, que passa per uns ensenyants especialitzats dintre de cada escola per suplir allò que el deficient se li pot escapar en la classe normal. Un nen sord no pot seguir plenament una classe i el mestre no pot dedicar una gran part de la classe a ell. Algú ha de fer aquesta feina de suplència. Si no, es veurà més marginat que en una escola especial.