dimarts, 16 d’octubre del 2018

pd 1370

Rere tota aquesta revolta catalana,... hi bateguen uns valors -uns ideals- clars i senzills: la voluntat de construir un país plenament i radicalment democràtic i, per tant, més just i lliure. Un país imbuït de l’esperit republicà, és a dir, format per ciutadans compromesos amb la comunitat. Per persones que volen contribuir al bé comú...
Ignasi Aragay