dissabte, 19 de maig del 2018

pd 1269

"La burgesia... va reduir la dignitat personal al valor de canvi, i en lloc de les moltes llibertats durament conquistades hi va col·locar l'única i indiferent llibertat del comerç"
Karl Marx