divendres, 14 de novembre del 2014

pd 235

BUTLLETÍ D'INTERMON, maig-juny 1994
LA TERRA, LA FUTURA LLAR DE SIS MIL MILIONS DE PERSONES
....

Cada minut neixen 150 persones en el nostre planeta. Això significa que cada dia som 220.000 persones més. Persones que, com cada un de nosaltres, tenen dret a una vida digna, al respecte dels seus drets bàsics: aliment, salut, educació, etc...
... La Terra és fecunda i ofereix prou recursos per tothom... I això ens obliga a replantejar què és el que permet que cada dia continuïn morint de fam i de les seves seqüeles 40.000 nens...
... el problema, si ens fixem en les dades existents sobre els recursos que produeix el nostre planeta, és un altre: la distribució i gestió de la riquesa del nostre planeta.
De fet, la major amenaça contra els recursos del nostre planeta no és el consum de subsistència de les majories del Tercer Món, sinó el malbaratament consumista de les minories del Primer Món.
Alguna cosa falla quan veiem que un ciutadà dels Estats Units consumeix tant com 55 indis, 168 tanzans o 900 nepalesos. Quin és el problema aleshores?