dijous, 26 de febrer del 2015

pd 331

AVUI, 6 de novembre de 1990
NOU PERFIL DOCENT
Octavi Fullat

Llei nova, docent nou. Sembla assenyat. Sense un nou mestre, no tindrem una educació nova. Les coses velles no gaudeixen de bon nom... Cap a la novetat, doncs...
... 
Plans en què es desenrotlla el perfil del professor. Són tres: 1) les informacions - allò que s'ensenya-; 2) les actituds; i 3) les habilitats - com o amb què s'ensenya-.
... 
Passem al pla 2 de les actituds.
2.1- Il·lusió per la tasca ensenyant...
2.2- Estimar o , si més no, acceptar tots i cada un dels alumnes. És feina costerosa però bàsica...
2.3- Ser exigent amb l'alumne. La còmoda dimissió del mestre li fa mal.
2.4- Estimular l'alumne.
2.5- Col·laborar amb els companys...
2.6- Viure des de la pròpia ironia...
2.7- Valorar la diferència...
...
... No és aconsellable practicar un mètode docent únicament per costum, per peresa o perquè m'ho han aconsellat així. La teoria racionalitza la pràctica.