dijous, 19 de novembre del 2015

pd 575

EL PUNT / Dijous, 31 d'octubre de 1996
LA SOCIETAT I LA VIOLÈNCIA A LES ESCOLES
(Punt de vista)

... és un fet que l'increment de la violència a les escoles no es dóna, amb més o menys grau, només a la Gran Bretanya. I allà, igual que en els altres indrets, seria poc ajustat atribuir la causa només als diferents sistemes educatius en general i als educadors i professionals de l'ensenyament en particular. Seria injust perquè no es pot oblidar que l'escola és una part, important, però només una part de la societat.
Massa vegades es parteix d'un plantejament ideal en atorgar a l'educació, a l'ensenyament, l'exclusiva de la transformació de l'individu i per extensió de la societat. S'oblida, però, que a banda de l'organització educativa, l'escola i la societat són dues realitats que es retroalimenten. I moltes vegades en desigualtat de condicions. I la violència, precisament, no es genera per principi a l'interior de l'escola.