dilluns, 29 de desembre del 2014

pd 274

EL PUNT / 1995?
INSTITUT O GUARDERIA?
Francesc Canet

... detecto en l'actitud d'un sector molt nombrós de pares una por inconfessada a dur els jovenets de dotze anys als instituts, una nostàlgia per la guarderia perduda, una sublimació perjudicial de l'instint paternal de protecció....
A aquests pares tan angoixats caldria recordar-los amb urgència sideral que a la dècada dels seixanta (i abans) els nens de deu anys ja anaven als instituts (escassos, allunyats de la majoria de domicilis, sense transport escolar), que tenien les tardes lliures, que a les aules d'aquell temps s'hi amuntegaven sovint mig centenar d'angelets, que els llicenciats d'aleshores se'n sortien de la tasca d'ensenyar (uns més que altres, talment com ara)...