dilluns, 21 de maig del 2018

pd 1271

"Per què ens calen les arrels?(1)... Perquè sentim que les arrels ens proporcionen una certa pertinença a un cert lloc i a una certa gent, a una determinada tradició i al que anomenem una cultura, uns certs hàbits, unes certes maneres de ser i de fer..."
Xavier Antich