dimarts, 27 de gener del 2015

pd 302

EL PUNT / Divendres, 12 de maig de 1995
L'AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU NO QUEDA PROU CLARA
Marc Vidal i Pou

(parlant de la LOGSE)
... la pressa amb què es pretén aprovar aquesta llei, sense que ningú més que els seus aliats polítics hi hagin pogut tenir art ni part, la introducció d'elements involutius de la democràcia pel que fa al govern i control dels centres i la visió més punitiva i classificadora que no pas constructiva pel que fa a l'avaluació no fan d'aquest projecte un instrument que pugui donar realment més eficàcia a la tasca educativa...
...
Té alguna utilitat social avaluar per classificar les escoles segons els seus resultats, o el que és més greu, té alguna utilitat per a l'escola? Pot ser operativa una avaluació quan no es delimiten els terminis temporals de cap procés? És possible preveure alguna conseqüència positiva en la qualitat de l'ensenyament quan no hi ha cap compromís explícit de l'administració d'introduir les millores que es derivin dels resultats d'aquesta valoració? En aquestes condicions, és ètic exigir als professionals de l'ensenyament que participin en un procés d'avaluació per rebre només els pals?