dimecres, 31 d’agost del 2016

pd 802

EL MÓN / 229 - 12/IX/1986
DE LA SOCIETAT INDUSTRIAL A AL SOCIETAT POSTINDUSTRIAL (i 2)
Miquel Porta Perales

...
En l'àmbit social cal esperar dos novetats prou significatives. D'una banda, l'emergència d'una elit (classe?) tècnico-intel·lectual ... i de l'altra, el fet que el poder i la capacitat de decisió dependran cada vegada menys de la pertinença o no a alguna de les classes socials avui existents... en un termini no gaire llarg, ens trobarem amb un canvi important en l'estratificació de la societat que posarà en crisi (o farà obsolets) els vells esquemes marxistes que oposen una burgesia dominant i explotadora a un proletariat dominat i explotat.

En l'àmbit político-ideològic... algun tret semblant a la de la polis clàssica: desig de participar en la presa de decisions que afecten la nostra vida quotidiana (escoles, hospitals, comunicacions, etc.), política orientada cap a temes d'interès públic (salut, medi ambient, qualitat de vida,...)

Aquesta política, certament, és modesta (i no faltarà qui pensi que és també reaccionària), però té l'indubtable mèrit de no hipotecar gratuïtament el present en favor d'un suposat i molt feliç Futur (amb majúscula)