dijous, 21 d’abril del 2016

pd 714

TRIUNFO núm. 701 del 3 de juliol de 1976
AZCÁRATE Y CLAUDÍN DISCUTEN SOBRE EL EUROCOMUNISMO (4)
Manuel Azcárate, Fernando Claudín. Diego Galán

AZCARATE: ... Primer cal establir una veritable democràcia. Després, iniciar algunes mesures de transformació cap al socialisme, diguem algunes nacionalitzacions. Però això serà possible en la mesura que aconseguim el consens d'una amplia majoria del país. Hi ha però dues possibilitats: que ho fem bé (que cada cop obtinguem un major consens, que les mesures cap al socialisme no rebaixin el nivell de les forces productives, que el poble vegi que aquestes mesures responen a un ideal i es van creant unes millors condicions de vida, etcètera), o que ho fem malament, és a dir, que es cometin errors i que una part del país es distanciï... Jo estic convençut que el socialisme és l'única via, però cal acceptar la hipòtesi que en el procés es cometin errors, i, per tant, acceptar que calgui fer passos enrere em sembla molt més realista i molt més revolucionari que no pas que els errors que es puguin fer comportin banys de sang...

CLAUDIN: D'acord, però arribats a un tal punt de transformació socialista de la societat en el que s'hagi realment creat un nou sistema de producció, fer marxa enrere és difícilment concebible....