dimecres, 29 de març del 2017

pd 979

​ARA  17 de setembre del 2016
MOZART
Jordi Llovet
Tenim una admiració tan gran per Mozart que ens resulta estrany que, en llegir les seves cartes, hi aparegui un ésser molt bona persona, però més aviat vulgar i, especialment, amb una cultura molt escassa i una ortografia de nen de parvulari. Sap greu sí, però així és la cosa...
...
En efecte: a una cosina seva, dita Maria Anna, Mozart el diví li escriu l'any 1778:"... Ara, fet i fet, tinc l'honor de preguntar-li com se troba i com està. Si procura que la panxa no es restrenyi; i si agafa la tinya, no l'ensenyi,..."
...
"Perdoni'm la mala lletra, la ploma ja és vella. La veritat és que fa vint-i-dos anys que cago pel mateix forat i, tanmateix, continua en bon estat... He cagat molt per aquest embornal... i he mastegat la merdeta com si tal".
Grandíssim Mozart! Tan gran tanmateix, o més, que Bach, Beethoven o Wagner! Contradiccions dels genis!