diumenge, 14 de maig del 2017

pd M21

LLATINOAMERICANA 1999
POBRESA I DESENVOLUPAMENT EN EL MÓN
Informe del PNUD, 1997
Amb la globalització de l'economia hi ha uns guanyadors, els rics, i uns perdedors clars, els pobres.
La pobresa a Amèrica Llatina: 110 milions de persones viuen amb menys d'un dòlar diari.
La pobresa en el món canvia de rostre. Nens, dones, subsaharians, refugiats, treballadors no qualificats...
La sida és la malaltia dels pobres.
La pobresa accentua les desigualtats contra les dones que es donen a totes les societats...
Disminueix l'ajuda mundial al desenvolupament... Eliminar la pobresa és possible com ho va ser "eliminar l'esclavitud", però encara ens "falta la voluntat" d'aconseguir-ho.
Acabar amb la pobresa extrema costaria molt menys del que es pensa. N'hi hauria prou amb l'1 % de l'ingrés mundial...