dimecres, 20 de desembre del 2017

pd 1148

​"Com diria el millor Azaña, damunt l'Estat hi ha acampada una elit que ha fet​ del nacionalisme intransigent, autoritari i populista la seva opció de legitimitat política. I la Catalunya lliure i democràtica els fa nosa."
Ferran Mascarell