dimarts, 29 de novembre del 2016

pd 872

​MERIDIANO DOS MIL - EPOCA II - núm. 13 - 1976?
LA INTERVENCIÓ POLÍTICA DE LA U.G.T. 

Pablo Castellano

Els dies 12, 13 i 14 d'agost de 1888​, a la ciutat de Barcelona quedà constituïda la U.G.T. d'Espanya, com a central sindical, agrupant en ella quaranta-quatre societats obreres i amb un cens inicial de quatre mil sis-cents seixanta-vuit afiliats. Amb aquest congrés constituent veia Pablo Iglesias acomplida la feixuga feinada de desenes d'anys de treball.
Durant 44 anys la U.G.T., celebrà regularment tots els seus congressos fins el XVII, celebrat a Madrid, l'octubre de 1932, i que va ser el darrer fet en territori de l'estat espanyol, en situació de legalitat.
Des de 1936 fins a 1976, any que es farà el XIII Congrés dels que s'han fet a la clandestinitat i la il·legalitat, la U.G.T. ha mantingut vius llurs principis fundacionals que són els que millor defineixen les seves característiques:
  • central sindical...
  • central obrera...
  • sindicat de classe...
  • sindicat democràtic...
  • sindicat políticament inspirat en la lluita de classes, però independent de ...
  • central sindical unitària...