dimarts, 4 de novembre del 2014

pd 228

PUNT DIARI, Dimarts 1 de juliol de 1986
SEIXANTA MESTRES PARTICIPEN A L'ESCOLA D'ESTIU DE LA SELVA
de la redacció

La fan ara per aprofitar el treball de curs.
...
La necessitat d'una pedagogia que permeti els nois i noies identificar els problemes que hi ha al seu entorn...
... també es busca una sortida perquè els joves desenvolupin pautes ètiques i morals...
...
... "El programa és una cosa així com l'esperança del que voldríem que fos (l'escola): alegre, festiva, distesa, engrescadora, que afavoreixi la convivència dels mestres, de les escoles i, més endavant, ens ajudi a ser capaços d'obtenir la mateixa dinàmica amb els alumnes"