diumenge, 19 d’octubre del 2014

pd 215

35 HORES, març 2002
INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA
Servei Lingüístic de CCOO

... com a primer pas per a la integració lingüística dels immigrants, se'ls ha d'explicar què és Catalunya i què és el català... si l'immigrant no sap que els català és la llengua pròpia de Catalunya, difícilment podrà exercir el dret que tenen tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya - també els nouvinguts -  de conèixer i utilitzar aquesta llengua.
A Catalunya la integració dels immigrants no és factible si es deixa en un segon terme aquest dret, ni que sigui esgrimint l'existència d'uns drets socials precisament "bàsics" i "inajornables" (habitatge, salut, treball, coneixement del castellà...)...
Saber català i parlar-lo és un dret que s'ha de tractar no aïlladament ni després de tractar altres drets que propicien la integració, sinó transversalment i de manera simultània.