dilluns, 20 d’abril del 2015

pd 380

EL PUNT / Diumenge, 11 de febrer de 1996
PEL PRESTIGI DE L'ESCOLA PÚBLICA, MANTENIM LA SEVA QUALITAT
CCOO, USTEC,UGET, STES, FAPAES, FEDAPA i FAPAC

...
L'escola pública ha estat un espai modèlic de participació educativa que, a causa d'un pressupost mínim, una proporció insuficient de plantilles, una desinformació completa i una manca de planificació, s'està degradant...
...
No oblidem que l'escola pública és un servei públic al qual tenim tot el dret d'exigir la màxima qualitat. Recordem el que és i el que ha aconseguit ser al llarg dels anys:
  • Accessible a tots els ciutadans amb independència de les seves possibilitats econòmiques i conviccions ideològiques...
  • Gratuïta...
  • Arrelada a Catalunya i a la nostra cultura.
  • Pluralista i laica...
  • ...
  • Ha estat sempre a l'avantguarda dels moviments de renovació pedagògica i ha disposat d'un professorat altament qualificat i estable.