divendres, 1 de juliol del 2016

pd 776

CUADERNOS PARA EL DIALOGO núm. 56,  maig 1968
LA UNIVERSIDAD Y EL MUNDO DEL TRABAJO
Mariano Aguilar Navarro

L'agitació dels centres universitaris és avui en dia un fenomen generalitzat, que es dona a totes les latituds...

A vegades aquesta revolta fa la sensació de produir l'aparició de formes inèdites de nihilisme. Té, indubtablement, més acusat el pla negatiu, el de la crítica, que pas el positiu. S'esforça més en destruir que el que s'afanya a oferir alternatives de reordenació social. Generalment ofereix un panorama un tant místic i profètic. Potser sigui la confirmació de la intuïció bergsoniana: les grans transformacions sempre venen anunciades pels místics...
...
Avui en dia resulta evident que moltes de les funcions, que abans es conferien al proletariat, poden ser complides perfectament pel món universitari... " el científic és peça fonamental en la construcció del socialisme" (J. Smrkovsky)