dimarts, 19 d’abril del 2016

pd 712

TRIUNFO núm. 701 de 3 de juliol de 1976
AZCARATE I CLAUDIN DISCUTEIXEN SOBRE L'EUROCOMUNISME (2)
Manuel Azcárate, Fernando Claudín. Diego Galán

AZCARATE: ...Rebutgem aquest sistema autoritari (de la URSS) perquè, per una part, no es correspon amb el que nosaltres creiem que és el socialisme possible i necessari a la nostra societat i, per l'altre, perquè no creiem que sigui el socialisme que correspon, partint de les nostres necessitats, a la teoria que volem dur a la pràctica històrica... Volem un altre socialisme que té en comú amb aquest la destrucció de les relacions de producció capitalistes, però que és diferent en la concepció de les llibertats sindicals, polítiques, religioses, culturals, i en que el socialisme no és simplement un canvi de les relacions de producció, sinó que és una civilització superior que ha de donar a l'home justícia i llibertat i  a més conduir-lo cap el comunisme.

CLAUDIN: ... el socialisme només és compatible amb la democràcia... el sistema soviètic (a la URSS), no es pot assimilar al sistema capitalista occidental, però tampoc es pot definir, penso jo, com un sistema socialista...