diumenge, 22 d’octubre del 2023

lliVret 4 SOBRE LA TECNOLOGIA (i 4)

... L’autèntica religió d’Occident ja fa un temps que va deixar de ser el cristianisme. A Europa, més que un procés de secularització, s'ha donat un procés de substitució d'una religió per una altra...
Cap ciutadà europeu, per molt que s'hi esforci, no es pot considerar a si mateix un cristià pur (i ja posats, no es pot considerar ni musulmà ni practicant de cap de les religions tradicionals). Totes les activitats diàries que duem a terme estan marcades per l'ús de la tecnologia explotadora, i les nostres ments estan configurades per adaptar-se a la presència de les tecnologies. La tecnologia és el medi que ens correspon, i no ha existit mai, ni existeix, ni existirà mai, cap ésser viu, del més simple al més complex, que no estigui configurat pel seu medi i que no sobrevisqui gràcies a l’adaptació al medi que li pertoca... Tots vivim en la mateixa ficció: que Internet és només una eina, i que es pot continuar sent cristià o musulmà fent servir les tecnologies. Això seria veritat si el medi tecnològic no ens configurés la ment, si la tecnologia fos neutra, però com hem vist reiterades vegades en aquest quadern aquesta neutralitat no existeix.
Usar la tecnologia suposa acceptar en la pràctica els pressupòsits doctri
nals de la religió humanista: que no hi ha res més sagrat que l’home i que, en virtut d'aquesta sacralitat, cal desenvolupar la tecnologia com l’eina que dona poder a l'home, com el sagrament que expressa millor que cap altre l’excepcionalitat humana i la seva sacralitat, l'única sacralitat... Les religions anteriors a l'humanisme estan mortes, a Europa: el que veiem són fòssils, relíquies...
Oriol Quintana, CJ Quaderns núm 231