dimecres, 4 de febrer del 2015

pd 310

AVUI, divendres, 29 d'octubre de 1982
ESCOLTAR
Josep M. Espinàs

...
A l'escola ensenyen a llegir i a escriure. Sembla que parlar i escoltar siguin activitats de "segona divisió", i normalment no són objecte d'aprenentatge ni de "avaluacions". Aquest desinterès és força xocant, si tenim en compte que el futur adult parlarà molt més, i escoltarà molt més, que no pas llegirà o escriurà. No es proporciona, doncs, el domini de les eines de comunicació més corrents.
Que no sabem escoltar ens ho demostren cada dia els mitjans àudio-visuals: la ràdio, la televisió...
...
Es pot parlar sol. Però no es pot "escoltar sol". Escoltar significa sempre l'acceptació de "un altre", i per això ens costa més. I per això, també, aprendre a escoltar és tan necessari: és aprendre a conviure.