divendres, 23 de maig del 2014

pd 97

Triunfo, 30/11/1974
HACE 140 AÑOS FUÉ SUPRIMIDA LA SANTA INQUISICION
José Luis Giménez Frontín

...la Inquisició no és tan sols una etapa de la història de l'Església, sinó el més important nexe d'unió entre els espanyols durant centenars d'anys...
...
...La implantació de la Inquisició a Castella (cap a 1500) fou acceptada, segons Llorente, "amb repugnància", però sense resistència armada des del moment en que era per als castellans una novetat fins llavors desconeguda. Els aragonesos i catalans, que van intuir el que se'ls hi venia a sobre perquè tenien memòria de la Inquisició "antiga", es resistiren amb les armes...
...
...El Sant Ofici suposa, i potser això sigui el més important, la progressiva identificació popular amb la ideologia de la intolerància...en un principi aconseguida pel terror i més tard potser voluntàriament, com a reacció instintiva de defensa...