dilluns, 15 de desembre del 2014

pd 262

EL  PUNT, divendres 26 de febrer de 1993
EMPRESARIS PÚBLICS
Lluís Muntada

... Un dels perills de la democràcia és interpretar les institucions públiques com una empresa i, conseqüentment, fer avançar la maquinària d'estat només amb una lògica mercantilista...
... la línia dominant a Europa és la que defensa la privatització dels serveis estatals, fet que ha provocat l'aparició de polítics que administren la cosa pública amb una mentalitat privada....
... Però és trist que el President de la Generalitat i el conseller d'Ensenyament elogiïn insistentment l'escola privada, quan la pública, malgrat els seus minsos recursos, també forma professionals d'una vàlua inqüestionable i compleix una funció social innegable. Fins i tot la de recollir aquells alumnes que queden a la cuneta, un cop l'escola privada els ha desestimat, acadèmicament o per insolvència.