dijous, 22 de maig del 2014

pd 96

Triunfo, 21 de juny de 1975
TOMAS MÜNTZER, EL "ESPARTACO" DE SU EPOCA
....?

" Omnia sint communia" (tot sigui comú per a tots): aquestes paraules es troben a l'acta de tortura de Thomas Müntzer del 16 de maig de 1525...Per ordre dels prínceps fou executat davant les portes de la ciutat de Mülhausen, el 27 de maig de 1525, per tal que no en quedés cap record d'ell. Acabava de complir els trenta anys...
...
Müntzer critica en la mateixa mesura l'abús de poder de les autoritats eclesiàstiques i seculars. No només va mobilitzar per tot arreu l'esperit, no només apel·là a la raó, sinó que començà també a organitzar l'acció i a unir en una gran flamarada les guspires que arreu espurnejaven...
...
" Omnia sint communia" (tot sigui comú per a tots); i això vol dir prendre-ho a aquells que en reclamen el dret exclusiu, els convents i els prínceps...
...
..."Tot home és lliure i posseeix els mateixos drets que qualsevol altre".