diumenge, 17 de juny del 2018

pd 1288

... La tremenda insolidaritat de la fracció "activa" de la classe obrera (els productors assalariats) envers la fracció "inactiva" o en "atur permanent" (la que fa les feines quotidianes a casa o a l'escola), insolidaritat que es manifesta en actituds masclistes i autoritàries procedents de la ideologia dominant...

8 d'abril de 1978
​ ​
Revista Triunfo núm. 793