dissabte, 7 de novembre del 2015

pd 563

AVUI, dimarts, 1 d'agost del 2000
LA HISTÒRIA ENTRE MANIPULACIÓ I IGNORÀNCIA
Jordi Garcia-Petit

La manipulació de la història és una constant practicada gairebé universalment. Els dictadors de tots els temps l'han manipulada per justificar el seu providencialisme i imposar una cosmogonia particular...
...
Un cínic podria concloure: si la història està tan manipulada, es millor ignorar-la. ¿Explicaria això una reacció instintiva d'indiferència, si no de rebuig, al coneixement de la història per part de molts joves?
...
... els alumnes són poc receptius davant una assignatura a la qual no veuen una utilitat pràctica. Ultra el fracàs didàctic que denota un tal sentiment, la responsabilitat del poc interès per la història que mostra en general la joventut afecta tot el sistema. El jove, més que ningú, és víctima de la dictadura de l'efímer i del desprestigi del que no és immediatament útil o rendibleLa publicitat, verdadera fàbrica ideològica i mirall de les perversions del sistema, reflecteix el menyspreu del sistema per l'estudi de les inútils humanitats...
...
La persona il·lustrada no pot ignorar els processos històrics que han menat al present i que a través d'aquests  influiran sobre el futur...