divendres, 31 de juliol del 2015

pd 478

EL PUNT / Dimecres 15 d'agost del 2001
SOBREEDUCACIÓ
Xavier Díez

... al nostre país, si bé la manca de formació limita extraordinàriament les possibilitats de supervivència econòmica, una  bona formació no la garanteix en absolut. El fenomen dels universitaris desocupats dels  vuitanta..., ha estat substituït avui pel de la subocupació, és a dir, pel gran nombre de persones que, tot i estar ben formades, es dediquen a desenvolupar tasques poc valorades, pitjor retribuïdes i amb la precarietat que permet la legislació laboral. Fora de les elits científiques i intel·lectuals que han de marxar del país... existeix un importantíssim volum de milions de persones.., que tenen la sensació d'haver malbaratat anys de treball i il·lusions.
...
... L'acusació implícita al sistema educatiu de no ser tan bo com hauria de ser queda sempre desautoritzada quan analitzem el teixit empresarial espanyol i els seus mecanismes de selecció de personal... que prefereixen els pocs intel·ligents avantatges que ofereix la rotació temporal i el treball mal pagat a la fidelitat a l'empresa... que seleccionen el personal més per afinitats personals o familiars que per mecanismes objectius... que s'inhibeix en la seva responsabilitat de donar formació específica als seus contractats en un món en què la tecnologia resulta molt canviant...