dilluns, 20 d’octubre del 2014

pd 216

AVUI, 2 de maig de 1993
APORTACIONS A LA HISTÒRIA DEL MOVIMENT OBRER
Ricard Vinyes

... la vida de les classes subalternes ve explicada, sempre, per les seves característiques nacionals i culturals, les quals no són ni invencions, ni fràgils - o sòlids - productes ideològics. Al contrari, són realitats històriques que han condicionat i vertebrat, juntament amb l'accidentalitat política i econòmica, la formació i la vigència d'interpretacions comunes, d'interpretacions compartides, sobre el món, sobre la pròpia existència concreta, sobre la  naturalesa de les relacions socials...
....
... el concepte de classe apareixia inseparable de la noció de lluita de classes, de la noció de conflicte, provant que les classes no existeixen com a entitats aïllades que busquen, troben una classe enemiga i s'embranquen a barallar-se amb ella. No. Al contrari, els homes i dones viuen les seves relacions productives dins el conjunt de relacions socials...